Makaleler
Makaleler
Makaleler
İşverenlerimize Uyarı!!
2012 Yılında İnsan Kaynaklarına gereken önemin verilmesi gerekiyor, Çünkü; 100 işletmeden 70’inin KOBİ olduğu ülkemizde, maalesef İnsan Kaynaklarına gereken önem verilmemektedir.İyi yönetilmeyen, yasal uygulamalara gereken önem verilmeyen, İnsan Kaynağının ve çalışan verimliliklerinin gereken düzeyde sağlanamadığı şirketlerin karlılık ve verimliklerinin düşük olduğu ve bunun sonucunda hem şirketler olarak hem de ülke olarak rekabet gücümüzün giderek azaldığı acı bir gerçektir.
2012 yılı birçok konuda şirketler için milatların yaşanacağı bir yıl olacaktır. Yeni TTK, Borçlar Kanunu ve buna paralel değişen İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku uygulamaları, şirketleri birçok konuda zora sokacaktır.
Bugüne kadar kamu kuruluşlarının iş yerlerini yeteri kadar denetlememeleri ve yapılan denetimlerde gereğinden fazla iyi niyetli davranmaları işyerlerini fazla zora sokmadı, bunun neticesinde de İşverenlerimiz İnsan Kaynakları Uygulamalarını ve yasal uygulamaları yanlış bilgiler ile bugüne kadar yönettiği görülmektedir.
01.07.2012 tarihi milat olarak alınmalı şirketler insan kaynakları uygulamalarına artık gereken önemi vermelidir. 2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı kanunda meydana gelen değişiklikler,  6098 sayılı değişen Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Kıdem Tazminatı uygulamasından yapılacak değişiklikler, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Yasasında yapılacak değişiklikler göz önünde bulundurulduğundan şirketlerimiz için birçok konuda milat olacak uygulamalardan ve değişiklikler 2012 yılında meydana gelecektir. Bu güne kadar özellikle Trakya Bölgesinde hak ettiği değeri ve önemi göremeyen insan kaynakları departmanları meydana gelen kanun değişiklikleri ile hak ettiği değeri görmeli, yeniden yapılanmalara gitmeli ve 2012 Yılı Şirketlerimizin ve İNSAN KAYNAKLARI’ nın değişim yılı olmalıdır.
 Tüm şirket sahiplerine tavsiyem 2012 Yılı Temmuz ayı gelmeden ve denetim elemanları denetimlere başlamadan, yasal yükümlülüklerin iyi anlaşıldığı ve uygulandığı sistemler kurulmalı, insan kaynaklarında bilgi eksikliği ve kaliteli kadrolaşma giderilmeli aksi takdirde yanlış uygulamalardan kaynaklanan para cezaları kaçınılmaz olacaktır.
Bir çok İnsan Kaynakları Yöneticisi arkadaşlarımızın şirket sahiplerine yasal yükümlükler ve cezai yaptırımlar hakkında yeterince bilgilendirmediğini hepimiz bilmekteyiz.
Bugüne kadar işletmelerin yasal uygulamalar ve İnsan Kaynaklarına gereken önemi vermemelerin en önemli iki nedeni vardır.
1. İşletmeler üretim odaklı olup, yüksek karlılık oranlarıyla çalıştıklarından yasal uygulamalara ve insan kaynağına gereken önemi vermemişlerdir.
2. Devletin kanunlardan kaynaklı ve ağır işleyen mekanizması nedeniyle şirketler yeteri kadar denetlenmemiştir, yapılan denetmelerde de gereken önem verilmediğinden birçok şirket bir şekilde idare edilmişlerdir.
Artık devir çok para kazanma devri değildir. Devir İşverenin Stratejik ortağı olan İnsan Kaynaklarına gereken önemin verilmesinin devridir. İnsan Kaynakları gereken önemi vermeyen, insan kaynaklarında kadrolaşmayan ve yeterli eleman çalıştırmayan şirketler global rekabet ortamında büyük zarar görecektir.
İnsan Kaynaklarını sadece şirkete eleman alan, şirketten eleman çıkartan, ay sonu bordro yapan departmanlar olarak gören işletmeler küçülmeye ve zayıflamaya mahkûmdurlar.
Dünyada meydana gelen isyanlar, Avrupa’nın üstesinden gelemediği ekonomik kriz, Ortadoğu ve komşularımızda meydana gelen halk ayaklanmaları sonucu oluşan ekonomik ve demokratik krizler bana bir düşünürün sözünü hatırlattı ‘‘Bir kralın en büyük serveti halkının ona duyduğu sevgisidir’’.
 Birçok uzmanın da söylediği gibi şirketlerin ayakta durabilmek ve bu dönemlerden kurtulmanın yolu güçlü bir stratejik planlama ve bu plana şirketi taşıyacak yetenekli insan kaynağıdır.
Ülkeleri ve Şirketleri bu gibi kriz ve kaos durumlarında kurtaracak güçlü finansal yapılarının yanı sıra çalışanlarının desteğini ve güvenini almak için güçlü ve bir insan kaynakları yapısına ihtiyaçları vardır. Bu yüzden birçok büyük ölçekli firma İnsan Kaynakları uygulamalarına gereken önemi vermeye başladı, gerekli yatırımlar ve danışmanlık hizmetleri almaya başlamışlardır. Ancak Ülkemizde KOBİ’lerin İnsan Kaynağına gereken önemi ve ciddiyeti vermediklerindendir ki İK hak ettiği değeri bulamamaktadır.
2012 Yılı KOBİ’ lerimiz açıdan altın yıl olacağı düşüncesiyle bu zorlu yolda İK’ ya da gereken önemi vermeye başlayacaklarının düşünmekteyim. Çünkü bu rekabetçi ortamda KOBİ’ ler yetenekli çalışanı elde tutmanın yollarını arayacak performans ve eğitim gibi kavramlar öne çıkacaktır.
Son olarak 2012 Yılı hem KOBİ hem de Büyük Ölçekli Sanayicilerimiz açısından yapısal mevzuat ve kanun değişikliklerinin çok yoğun olacağı bir yıl olacaktır.
Genel Sağlık Sigortası Uygulamasının 01.01.2012 itibariyle başlaması 01.07.2012 İtibariyle yürürlüğe girecek olan Borçlar Kanunu diğer tüm yapısal değişikliklerinin de bu tarih aralığında değişeceğinin göstergesidir.
Tüm şirketlerimize tek önerim İnsan Kaynakları ve eğitime önem veren yapılar ve yapısal değişikliklere gitmeleridir.
Bir sonraki yazımızda buluşmak dileğiyle hepinize İnsan Kaynağına hak ettiği değerin verildiği bir yaşam dileriz..

 

Yayın Tarihi: 15 Şubat 2012 Çarşamba, 23:00