KURUMSAL
Duyurular
Hakkımızda Yönetim Kurulu Denetim Kurulu Üst Kurul Delegeleri Haberler Duyurular Dönem Başkanlarımız Kongrelerimiz Tüzük Logo & Kurumsal Kimlik
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
Kayıt İçin Tıklayınız !!!
<script type="text/javascript" src="http://form.jotformeu.com/jsform/43426426634354"></script>
 
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
Kayıt ve Detaylı Bilgi İçin Resme Tıklayınız !!! TARİH: 13-14/ARALIK 2014 Ve 20-21/ARALIK 2014 HAFTASONU GRUBU

İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI EĞİTİMİ

Rekabetçi ve etkin süreç yönetimi için öncelikli olan entellektüel sermaye olarak kabul edilen insan kaynağı yönetiminde doğru stratejiler oluşturmak günümüz başarılı firmalarının ortak özelliğidir, doğru insan kaynakları politikaları ekseninde işletme stratejilerini oluşturmak kurumsal firmaların temel özellikleridir. İşletmeler bu nedenle artık çalışanlarına yaptıkları yatırımın en değerli yatırım olduğunun da bilincindedir. İnsan Kaynakları departmanları, personel yönetiminden farklılıklar göstermektedir. Özlük işleri ve bordrolamadan oluşan personel yönetimi yerini artık işe alım bilinci, iş analizlerinin önemi, norm kadro ve yetenek yönetiminin verimliliğin temeli olduğunun farkına varmış özel yetkinliklerle bezenmiş uzmanların yer aldığı insan kaynakları yönetimine bırakmıştır.

Bu program işe alım yerleştirme teknikleri, performans yönetimi, ücret, eğitim, kariyer yönetimi, özlük işleri, bordrolama ve iş kanunu kapsayan uygulamalı eğitim sürecine sahiptir.

Program insan kaynakları uzmanı nasıl olurum ve hangi becerilere ihtiyacım var sorusuna en etkin cevabı verecek bilgileri içeren, eğitim ik uzmanlık süreçlerinde temelden uygulama uzmanlığına kadar tüm aşamaları eksiksiz anlatan ik eğitimidir.

İnsan kaynakları eğitiminde şirketlerin insan kaynakları departmanında çalışan ya da insan kaynakları alanında kariyer yaparak insan kaynakları yöneticisi olmayı hedefleyen kişilere yöneliktir. Katılımcılar eğitim sonunda tüm süreçlerin mantığını kavrayarak, uygulayacakları bir seviyeye geleceklerdir.

İnsan Kaynakları Eğitimi, kurumsal firmaların insan kaynakları uzmanlığına sahip firmaların İK departmanlarında çalışmış, en temelden en üst seviyeye kadar tüm uygulamalarda bulunmuş, sektörel deneyimi olan profesyonel eğitmenler tarafından sunulmaktadır. Eğitim tamamen uygulamalı olarak anlatılmakla birlikte katılımcılara gerek eğitim esnasında gerekse eğitim sonunda birebir uygulamalar yaptırılarak insan kaynaklarının tüm süreçlerine hakim olmaları sağlanmaktadır.

KİMLER KATILMALI

* İnsan Kaynakları Yöneticileri,

* İnsan Kaynakları Uzmanları,

* Personel Müdürleri ve Personel İşleri Görevlileri,

* Sektör Değişikliği Yapmak İsteyen Tüm Çalışanlar

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar,

* Firma Sahipleri ve Ortakları ile Yeni Girişimciler.

EĞİTİM İÇERİĞİ

1.BÖLÜM: İNSAN KAYNAKLARINA GİRİŞ

İnsan Kaynakları Bölümünün İşlevleri

İnsan Kaynaklarının Stratejik Önemi

İnsan Kaynaklarının Kurum İçindeki Yeri

Personel Yönetimi Anlayışından İnsan Kaynaklarına Geçiş

İnsan Kaynakları Yönetim Uygulamalarının Kapsamı

İnsan Kaynaklarının Yetkinlik Modelleri

Çağdaş İK Yöneticisinin Özellikleri

İnsan Kaynaklarının Meslek Alanları ve Standartları

İnsan Kaynaklarının Temel Sorumluluk Alanları

2.BÖLÜM: STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Şirketlerde İnsan Kaynakları Stratejisi Belirleme Teknikleri

Şirket Kültürü, Vizyon, Misyon ve Genel Stratejiler

İnsan Kaynakları Bölümlerinin Fonksiyonları

Şirket Stretijilerine Bağlı Olarak İş Gücü İhtiyacı ve Analizi

Organizasyon Şemaları ve Hazırlama Teknikleri

Kurum içi İnsan Kaynakları Sistemleri Oluşturma Yöntemleri

İnsan Kaynaklarının Kurum Kültürünün Oluşmasındaki Fonksiyonu

3. BÖLÜM: KURUMSAL DEĞERLER İLKELER VE İNSAN KAYNAKLARI

Kurum Değerleri İlke ve Kabiliyetleri

Şirketlerin Çalışanlarından Beklentileri ve Çalışanlarına Sorumlulıkları

Süreç Yönetimi

Çalışan Memnuniyeti Anketleri

Çalışan Memnuniyeti Anket Örnekleri

4. BÖLÜM: İNSAN GÜCÜNÜN PLANLANMASI ve İŞ ANALİZİ

Şirket Stratejileri ile İnsan Kaynakları İhtiyaç Analizi

Yetkinlikler ve İş Gerekleri

İş Analizleri ve İş Tanımları

İş Analiz ve Tanımının Diğer Fonksiyonlara Etkisi

Görev tanımlarının oluşturulması

Organizasyon Şemasında İş Analizlerinin Önemi

İş analizi ve görev tanımı örnekleri

Norm Kadro Oluşturma

5. BÖLÜM: İŞE ALIM, SEÇME VE YERLEŞTİRME SÜRECİ

Personel Seçme ve İşe Alım Süreci

Etkin İlan Hazırlama

İlan Verme ve İnternet Kaynaklarını Etkili Kullanma

İlan Veri Bankası Oluşturma

Personel Seçmede Kullanılan Testler ve Uygulamalar

Mülakat Çeşitleri

Mülakat Öncesi Hazırlık

Mülakat Sırasında Değerlendirilecekler

Mülakat Sonrasında Değerlendirme

İyi Bir Mülakat İçin Nelere Dikkat Edilmeli

Mülakat Soru Örnekleri ve Cevaplama

Mülakat örnekleri ve uygulama

İş Başı Eğitimi ve Oryantasyon

İşe Başlama Prosedürü Oluşturulması ve Prosedür Örnekleri

6. BÖLÜM: ÜCRET YÖNETİM SİSTEMİ

Ücret ve Ödül Sistemlerinin Planlanması

Yetkinlik ve Yeterliliklerin Ücret Yönetimi İçin Tespiti

Piyasa Koşularına Göre Ücret Değerlendirme

Ücret Yönetimi Prosedürünün oluşturulması

Ücret Sistemi Uygulama Örnekleri

7.BÖLÜM: PERFORMANS YÖNETİMİ

Performans Değerlendirme Sistemleri

Rol ve Sorumluluklar

Geleneksel ve Modern Değerlendirme Yöntemleri

Performans Değerlendirmenin Adımları

Performans Değerlendirme Kriterlerinin Belirlenmesi

Değerlendirme Görüşmelerinin Yönetimi

Görüşmelerde Dikkat Edilecek Noktalar

Temel Değerlendirme Hataları

Geribildirimin Önemi ve Şekli

Performans Değerlendirme Uygulama ve Örnekleri

8. BÖLÜM: KARİYER YÖNETİMİ VE GELİŞTİRME

Kurumsal Kariyer Yönetimi

Kariyer Yönetimi Araçları

Kariyer Yönetimi Uygulamaları

Kişinin Kendi Kariyer Hedefini Oluşturması

Kurumlarda Kariyer Planlaması Yapılmasının Faydaları

Kariyer Yönetimi Uygulamaları

9.BÖLÜM: EĞİTİM VE GELİŞTİRME SÜREÇLERİ

Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Eğitimin Rolü

Eğitim Departmanlarının Yapılandırılması

Yetişkin Eğitimi

Oryantasyon Eğitimi

Performans Değerlemenin Eğitimle İlişkisi

Seçme ve Yerleştirmenin Eğitimle İlişkisi

Kariyer Planlama ve Yedeklemenin Eğitimle İlişkisi

Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenme Süreci ve Yöntemler

Eğitim Planı ve Bütçesinin Oluşturulması

Eğitim Araştırması ve Tedarikçi Eğitim Firması Seçimi

Eğitim Programının Belirlenmesi ve Dizaynı

Eğitim Etkinliğinin Ölçümlenmesi

Eğitim Değerlendirme Süreci ve Kullanılan Araçlar

Eğitim Değerlendirme Uygulama Örnekleri

10.BÖLÜM: MOTİVASYON, ÖDÜL-ÖNERİ SİSTEMLERİ

Motivasyon

Şirket İçi Personel Motivasyonu

Motivasyonu Olumlu ve Olumsuz Olarak Etkileyen Faktörler

Yüksek Motivasyonun Yararları ve Motivasyonun İşe ve İletişime Etkisi

İyi İletişimin Motivasyona Etkisi

İnsan Davranışları ve Motivasyon

Stres, Duygular Dünyası ve Motivasyon

Daha Güçlü Bir Motivasyon İçin Öneriler ve Olası Soruların Yanıtları

İşletme Stratejileri ve Öneri Değerlendirme

Ödül Sistemleri

İş ve Ödül Stratejileri

Ödül Tipleri ve Seçimi

İşletmelerde Ödüllendirme Sisteminin Uygulanması

11. BÖLÜM: İNSAN KAYNAKLARI PROGRAMLARI VE RAPORLAMA

İnsan Kaynakları Etkin Veri tabanı Yönetimi

İstatistiksel Analiz ve Raporlama

Aylık İnsan Kaynakları Birimi Raporlamaları

İnsan Kaynakları Birimi Performans Kriterleri

12. BÖLÜM: PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ VE BORDROLAMA UYGULAMALARI

Personel Özlük Dosyalarının Hazırlanması ve Düzenlenmesi

İşe Alma İşlemi ve İş Sözleşmeleri

SSK İşe Giriş Bildirimleri ve E-Bildirge Uygulaması

Personel Bordrosu Hazırlama

Yıllık İzin Uygulamalarının Belgelenmesi ve Takibi

Uyarı, Savunma Yazıları ve Tutanaklar

1475 Sayılı Kıdem Tazminatı Kanunu ve İhbar Tazminatı

4857 Sayılı İş Kanununun En Önemli Noktaları ve Analizi

İşe Son Verme İşlemi Ve İbra Belgesinin Düzenlenmesi

13.BÖLÜM: İŞ HUKUKU UYGULAMALARI

Fesih

Rotasyon

İhtarlar

Yıllık İzinler

Ücret Değişikliklerinde Yönetim

Doğum İzni Vb. İzinlerin Yönetimi

Fazla Mesailer

İş Davaları (Örnek Olaylar)

Taşeron Çalışma

Örnek İş Sözleşmeleri

Yargıtay kararları doğrultusunda sözleşme fesihleri

Ayrıca kurs sürecinde uluslararası firmaların uygulama örneklerini inceleme ve firmanın mevcut uygulamalarının mevzuata uygunluğunu denetleme fırsatımız olacaktır.

Eğitim süresi 30 saat olup hafta sonu 4 tamgün veya hafta içi 19.00 – 22.00 saatleri arası 10 gün uygulanabilir.

Fiyat :  Üyelerimize:300 TL, Üye Olmayanlar : 500 TL.

Eğitim Tarihleri: 

13-14/ARALIK 2014 ve 20-21/ARALIK 2014 HAFTA SONU GRUBU

Saat : 09:00-17:00

Kayıt İçin:

Eylem SANİN ile irtibata geçiniz !!!

0545 654 14 55 ve trakyaperyon@gmail.com mail adresine mail yolu ile ulaşabilirsiniz…

 

Yayın Tarihi: 09 Aralık 2014 Salı, 22:18